Reservering slingerruimte, handslinger en wassmelter

We hebben een pracht van een slingerruimte die voor leden en donateurs te huren is. Daarnaast hebben we een handslinger en een wassmelter die mee naar huis genomen mogen worden voor gebruik daar. Klik hier voor een overzicht van de reserveringen.

Voor het gebruik van deze verenigingsmiddelen geldt de volgende prijsstelling (Vaststelling ALV, 7 maart 2013) vooraf te betalen op het rekeningnummer van de Imkervereniging: Rabobank NL84RABO 012 206 73 20, BIC code RABONL2U

o Voor de slingerruimte € 7,50 per dag

o Voor de handslinger (om mee naar huis te nemen) € 7,50 per twee dagen (bij langer gebruik dan de eerste 2 dagen wordt naar rato doorgeteld, dus wordt de slinger 6 dagen meegenomen dan is dat € 22,50)

o Voor de wassmelter € 7,50 per twee dagen (bij langer gebruik dan de eerste 2 dagen wordt naar rato doorgeteld, dus wordt de wassmelter 6 dagen meegenomen dan is dat € 22,50)

Op onderstaande dagen zijn verenigingsmiddelen gereserveerd. Wil je ook een reservering maken? Geef dit dan graag door via het contactformulier.

Maart 2017

  Maandag 27 maart - Dancker, Slingerruimte hele dag

 

April 2017

  Dinsdag 4 april, Ben Bus, Slingerruimte hele dag

 

Mei 2017

  Nog geen reserveringen

 

Juni 2017

  Nog geen reserveringen
 

Juli 2017

  Nog geen reserveringen
Back to top