Basiscursus Natuurlijk imkeren 2013 - 2014

UPDATE - De basiscursus zit inmiddels helemaal vol, we hebben het maximale aantal cursisten bereikt

Naar aanleiding van het succes van de basiscursus Natuurlijk bijenhouden 2012 - 2013 zal ook voor het cursusjaar 2013 - 2014 weer een basiscursus gegeven worden.

De cursus is bedoeld voor beginnende imkers. De theorie- en praktijklessen worden gegeven in het Bijenhuisje aan de Huizerweg 49H te Bussum (klik hier voor een routebeschrijving).

Tijdens de cursus komt zowel het Natuurlijk imkeren als het meer traditionele imkeren aan de orde.  Er wordt tijdens de cursus met traditionele stapelkasten (spaarkasten) gewerkt.Tijdens de Bussumse bijen- en natuurmarkt kunt u op 21 september 2013 kennis maken met onze standplaats en leslocatie van onze vereniging. Tevens zullen veel standhouders en imkers aanwezig zijn, die de bij en de natuur een warm hart  toedragen. Bijen staan volop in de belangstelling en dat heeft te maken met bedreigingen, maar ook met de bewustwording van het belang van de honingbij voor onze natuur en ons voedsel. Iedere derde hap voedsel, die we consumeren, is er dankzij het bestuivingwerk van onze bijen. De verschraling van onze flora door landbouwmechanisatie en gebruik van pesticiden en de invasie van de uitheemse varroamijt vragen een nog betere opleiding van de nieuwe generatie imkers.

Er is een toenemende belangstelling om imker te worden en als hobby enkele bijenvolken in de tuin  of in de verenigingsbijenstal te verzorgen.

Door de cursus kom je te weten wat er in zo’n kast met een bijenvolk allemaal gebeurt. Ook leer je hoe je moet omgaan met de bijen en in een goed bijenjaar oogst je ook nog heerlijke zuivere honing. Die smaakt dan nog beter, na al die inspanningen. Het bijen houden is echter vooral ontspanning in een natuurlijke omgeving.

 

De cursus start met vier theorielessen in november 2013. Vanaf maart 2014 volgen er 10 praktijklessen; meestal op de maandagavond (18.00 tot 21.00 uur). Twee of drie cursisten werken dan onder leiding van een gediplomeerd bijenteeltleraar en een praktijkassistent  in een bijenvolk. Eind september wordt de cursus afgesloten met de laatste theorieles en een schriftelijk examen. Bij goed gevolg ontvang je dan een NBV-diploma beginnend imker.

De deelnamekosten voor de cursus bedragen € 175,-- incl. koffie/thee op de lesavonden. Dit is exclusief het benodigde cursusboek wat ongeveer 20 euro kost. Overige lesdocumentatie wordt digitaal verstrekt.

Voorlopige planning: (let op, wil je een diploma dan mag je volgens de regels maximaal 2 lessen missen)

 

5 theorie- en 10 praktijklessen


Voorlopige data
Theorieles 1: Kennismaking met elkaar en de jaarlijkse cyclus van het bijenvolk, bijenwoning, gereedschappen en bijenproducten


maandagavond

19.30 uur 25-11-2013
Theorieles 2: Van ei tot bij, de ontwikkeling van het bijenvolk door de loop van het jaar, introductie varroamijt biologie


maandagavond

19.30 uur 13-1-2014
Theorieles 3: Methoden van zwermbeheersing en varroabehandeling, verschillen tussen natuurlijk en traditioneel bijen houden


maandagavond

19.30 uur 10-2-2014
Praktijkles 1: Raampjes timmeren en raat insmelten


Maandagavond

19.30 uur 3-3-2014
Praktijkles 2: Bezoek bijenhuis Wageningen


Zaterdagochtend

10.00 uur 8-3-2014 in Wageningen
Praktijkles 3: Voorjaarsinspectie: controle moer, voedsel en ramen en raatvernieuwing en evt. voorjaarsvereniging


Vrijdagmiddag

13.00 uur 11-4-2014
Praktijkles 4: Voorjaarsontwikkeling van het volk en controle op zwermplannen


Maandagavond

18.00 uur 28-4-2014
Praktijkles 5: controle zwermplannen en kunstzwermen maken


Dinsdagavond

18.00 uur 13-5-2013
Praktijkles 6: doppen breken en tuter en kwakers luisteren


Maandagavond

18.00 uur 26-5-2014
Praktijkles 7: Voorjaarsoogst & slingeren (onder voorbehoud), voorbereiding zomerdracht


Dinsdagavond 18.00 uur 10-6-2014
Praktijkles 8: Volksontwikkeling en voortgang hoofddracht


Maandagavond

18.00 uur 23-6-2014
Praktijkles 9: Honing afnemen, voorbereiding najaarsverzorging en varroabehandeling


Maandagavond

18.00 uur 7-7-2014
Praktijkles 10: controle varroa uitval, inwinteren en verenigen


Maandagavond

18.00 uur 18-8-2014
Theorieles 4: Anatomie van de bij, inwinteren & drachtplanten


Maandagavond

19.30 uur 8-9-2014
Theorieles 5: Bijenproducten, bijengezondheid en evaluatie theorielessen


maandagavond

19.30 uur 22-9-2014
Schriftelijk examen


Maandagavond

19.30 uur 6-10-2014
Diploma uitreiking


Maandagavond

19.30 uur 20-10-2014
Back to top