Bijenvereniging Bussum 18 nieuwe imkers rijker!

Van onze razende reporter JP:

Op 31 oktober jl. vond een feestelijke diploma-uitreiking plaats bij de bijenvereniging Bussum eo. In aanwezigheid van familie en vrienden ontvingen 18 cursisten een officieel imkerdiploma.Er is momenteel veel aandacht voor bijen. De honingbij is van grote waarde voor onze natuur en voedselproductie. Veel mensen willen daarom graag imker worden en als hobby enkele bijenvolken in de tuin of in de bijenstal van de vereniging verzorgen. De bijenvereniging Bussum komt aan deze behoefte tegemoet door jaarlijks een imkercursus aan te bieden.Vanaf november vorig jaar hebben de 18 cursisten les gehad in de biologie van de bij, bijengezondheid en verzorging van bijen. Naast diverse theorielessen hebben de cursisten gewerkt in een echt bijenvolk. De cursus werd afgesloten met een examen. De jonge imkers gaan komend voorjaar zelfstandig met een eigen bijenvolk aan de slag.

Ook de krant was zo vriendelijk even een stukje te plaatsen: 

Back to top