Uitwinteren


Op donderdag 20 januari hield Ron Huisman, actief en gewaardeerd lid van onze vereniging, een lezing over het uitwinteren. Dit artikel is op de lezing en de discussies rondom die lezing gebaseerd.

Uitwinteren

De eerste tekenen dat de bijen zich klaar beginnen te maken voor de voorjaars-sprint zien we al begin februari. Er heerst dan een verhoogde activiteit en als je goed kijkt wordt er weer broed aangezet. Deze verhoogde activiteit uit zich onder andere in een hoger verbruik van de wintervoorraad; controleer vooral (op het gewicht van de kast, voorzichtig!) of er nog wel voldoende voer aanwezig is. Eind februari kunnen we al de eerste bijen waarnemen die met stuifmeel aan de pootjes terugkeren in de kast. Dit is een eerste indicatie dat het volk er goed voorstaat. In maart is het een overweging om bij te voeren met bijvoorbeeld Nektapoll voor een snellere ontwikkeling. Als de bijen inmiddels een wat groter broednest aangezet hebben en er buiten toch nog wat koudere temperaturen zijn zorgt het bijvoeren ervoor dat het broed niet gelijk weggenomen wordt (opgegeten wordt).

Een eerste check

Op het moment dat het warmer is dan 15 graden is het mogelijk om een snelle inspectie uit te voeren. Nog wel voorzichtig, laat niet te veel warmte ontsnappen uit de kast. Pas bij een temperatuur van 17 graden of hoger is het tijd voor de voorjaars-schoonmaak.

Als we de eerste check uitvoeren is er een aantal indicaties of het volk er goed voorstaat. Bedenk voor je de kast open doet wat je wil gaan bekijken, dan kun je de inspectie het snelste uitvoeren zonder te grote verstoring of verlies van warmte.

- De dekplank is vastgekit; altijd een goed teken. Als het volk kieren en naden, zoals die ontstaan bij de dekplank, goed vastkit dan staat het volk er goed voor.

- De hoeveelheid bijen is natuurlijk ook heel belangrijk. Een klein handje bijen duidt op onheil.

- Het humeur van de bijen zegt ook al veel; in de lente horen de bijen redelijk vriendelijk te zijn. Zo niet dan is er iets mis.

- Broed in alle stadia is weer een teken dat alles goed verloopt. Controleer daarbij of je meerdere eitjes per cel ziet zitten. Dit is een teken dat er iets fout gaat (koningin functioneert niet meer goed / is vervangen). Ook een overdaad aan darrenbroed duidt op een disfunctionerende koningin.

- Check of er minimaal 2 volle ramen met voer zijn, anders is het zaak om bij te voeren. Je kunt hiervoor een vol raam voer bijplaatsen als je nog hebt staan. Anders kan ook met Nektapoll of vergelijkbaar bijgevoerd worden.

- Haal ramen waar schimmel op zit er uit en vervang deze door ofwel zijblokken (als het nog koud gaat worden) of door kunstraat (als er goed weer aan komt).

  

Half april is het al zeker mogelijk om 7 ramen broed aan te treffen in de kast. Het is nu zaak om kunstraat bij te hangen en voldoende ruimte te geven om het zwermen tegen te gaan.

Back to top