Update 5 februari

Van Chris ontving ik de laatste stand van zaken; er is al begonnen met het betegelen en de betimmering is ook al heel ver gevorderd!

Back to top