Vervolgcursus imkeren

In 2015 zal op de imkervereniging Bussum een vervolgcursus imkeren verzorgd worden. We zijn blij dat Ben Som de Cerff, die reeds diverse cursussen bij ons begeleid heeft, ook deze vervolgcursus zal verzorgen. Initieel was deze cursus bedoeld voor de mensen die in 2013 de basiscursus gevolgd hebben bij onze vereniging, maar doordat niet iedereen de vervolgcursus wil gaan volgen ontstaan een paar open plaatsen.

Als einddoel (leerdoelen) van deze cursus wordt verwacht dat de cursist de volgende vaardigheden beheerst:

1. Zelfstandig kunnen imkeren;

2. In staat zijn het bijenvolk optimaal voor te bereiden voor het binnenhalen van de voorjaar- en zomerhoning;

3. De volgende methoden van varroabestrijding toe te kunnen passen:

a. Darrenraat methode (voorjaar);

b. Oxaalzuur oplossing besproeien (kunstzwermen of andere broedloze volken);

c. Oxaalzuur oplossing druppelen (winter);

d. Mierenzuur via de Liebig dispenser toepassen (na de zomeroogst);

e. Mierenzuur via de Nassenheider Verdamper (na de zomeroogst);

4. Hygiëne tijdens het praktische imkeren toe te passen ter voorkoming van ziekten en ter bevordering van de bijengezondheid;

5. De mate van mijtbesmetting van de volken te kunnen vaststellen d.m.v. de spoel- en/of poedersuikermethode;

6. Op basis van verkregen moerdoppen via het doppenproject koninginnenteelt te kunnen toepassen op basis van een afvlieger of een verzamelbroedaflegger of een startervolk, die kunnen dienen als pleegvolk;

7. Kennis maken met verschillende bedrijfsmethoden;

8. Ervaring opdoen met bevruchtingskastjes (Apidea, miniplus en normale kasten)

9. Zwermvertraging en -verhindering toepassen;

10. Het met goed resultaat kunnen invoeren van een koningin;

11. Het verenigen van bijenvolken;

12. Het beoordelen van de gezondheid en de sterkte van bijenvolken;

13. Het drachtgebied kunnen beoordelen;

Tijdens het onderdeel doppenproject zal de docent zorg dragen voor plastic Nicot-dopjes e.d. en Buckfast larfjes. De overige benodigdheden (opgave volgt) dienen door de cursisten zelf ingebracht te worden. Dit geldt bijv. voor de bevruchtingskastjes. Hiervoor kunnen in principe 3-, 6- of 10-ramers, Apidea’s en miniplussen gebruikt worden.

 

Het aantal beschikbare plaatsen is 18, en op dit moment zijn er reeds 16 ingevuld. Heb je reeds je basisdiploma, heb je al meerdere jaren imker ervaring met meerdere volken en wil je deelnemen aan de cursus? Neem dan even contact met ons op via het contactformulier.

Hieronder tref je nadere informatie aan omtrent deze vervolgcursus.

Allereerst even de zure appel, de kosten. Deze bedragen 175 euro. Hiervoor krijgen je 6 theorielessen en 10 praktijklessen en tevens na afloop eventueel een extra volk, die verkregen worden via het doppenproject tijdens de cursus.De opleiding bestaat uit 5 of 6 theorielessen en 15 praktijkoefeningen (de werkzaamheden worden verpakt tot 10 praktijklessen). De lessen vinden plaats zo veel als mogelijk is op de maandagavond van 18.00 tot 20.30.

Iedere praktijkles begint met een gezamenlijke voorbespreking van ca een half uur gevolgd door de praktische handelingen begeleid en ondersteund door de bijenteeltleraar en wordt afgesloten met een vragenrondje en het bespreken van de leerpunten. Voor het behalen van het diploma of certificaat dient iedere cursist tenminste 80% van alle praktijklessen bijgewoond te hebben en met een voldoende het schriftelijk examen af te sluiten.Het lesprogramma ziet er als volgt uit:

theorieles


datum
1.hygiene, het voorkomen ziekten en bevorderen weerstand


Ma 17-11-2014
2. Biologie van de Varroamijt, integrale varroabestrijding en de spoel- en poedersuikermethode;


Ma 15-12-2014
3. hoofd- en nevendrachten en de beoordeling van het drachtgebied; wat is honing en hoe kunnen we honing het beste verwerken


Ma 12-1-2015
4. zwermen en zwermbeheersing: kansen en bedreigingen


Ma 9-2-2015
5. Koninginnenteelt in de vorm van een doppenproject, bedrijfsmethoden, toelichting en instructies voor praktijkoefening 1


Ma 2-3-2015
6. invoeren van koninginnen, jaarcyclus imkeren en doorspreken van de 15 praktijkoefeningen


Ma 16-3-2015

 

De 15 praktijkoefingen zien er als volgt uit:

1


Begin maart (optioneel)


Bodems verschonen, onderste HK/BK verwijderen, controle voedselvoorraden
2


Half maart (begin bloei wilg)


2e BK met kunstraat plaatsen
3a (1e les)


Vrijdagmiddag  3 april 2015 vanaf 13:30


Voorjaarinspectie, controle bezetting, eventueel verenigen/versterken, bouwraam plaatsen, kunstraat verstrekken, eventueel moeren merken/knippen, evt. honingkamer plaatsen met bij voorkeur uitgebouwde raat
3b


Begin april (begin bloei wilde kers)


Honingkamer plaatsen
4

(2e les)


Ma 13 april 2015 (begin bloei appel)


Algemene controle, knippen moeren, controle bouwraam, plaatsen 2e HK met evt. kunstraat
5

(3e les)


Di 28 april 2015


Controle op zwermdrift door kiepmethode, eventueel doppen breken, controle bouwraam;
6

(4e les)


Ma 4 mei 2015  


Maken van vegers, vliegers en (verzamel)broedafleggers, vegers behandelen met oxaalzuurbesproeiing, bouwraamvangmethode toepassen op kunstzwermen als alternatief voor oxaalzuur besproeiing; verzamelbroedafleggers naar andere locatie? Na afvliegen afvliegers ook naar andere locatie?
7

(5e les)


Wo 13 mei 2015 (9 dagen later)


In afvliegers en (verzamel)broedafleggers doppen breken, teeltraam inhangen; het overlarven gebeurt als demo tijdens de cursus in samenwerking met een senior lid van de vereniging;
8

 


13 dagen later (eind mei)


Bijenuitlaten plaatsen, hoofdvolken inspecteren
9

(6e les)


Ma 18 mei 2015 14 dagen later


Honing afnemen van hoofdvolken en gesloten doppen opkooien;

NB honing slingeren en HK’s terug plaatsen is individuele activiteit van cursist
10

(7e les)


Ma 25 mei 2015 (2e pinksterdag) 21 dagen later


Controle op jonge moeren en bevruchtingsvolkjes maken, naar bevruchtingsstand verplaatsen, hoofdvolken gereed maken voor lindedracht
11

(8e les)


35 dagen later Ma 8 juni 2015


Controle jonge moeren in bevruchtingskastjes en controle hoofdvolken
12

(9e les)


Ma 6 juli 2015


Afnemen HK’s zomerdracht en varroabestrijding uitvoeren met mierenzuur (Liebig of Nassenheider) of thymovar of Apiguard. Mijtbesmetting% vast stellen door spoelmethode toe te passen;

NB: 2e behandeling individueel door cursist;
13 (10e les)


Ma 10 augustus 2015


Controle volken, poedersuikermethode toepassen en mijtbesmetting vaststellen, les inwinteren en eventueel verenigen, inwinteren zelf gebeurt door cursist, facultatief obv besmetting nogmaals bestrijden mijten;
14


Za 31 oktober 2015 (optioneel)


Controle volksgrootte en zo nodig verenigen
15


Za 19 december 2015 (optioneel)


Oxaalzuur behandeling toepassen in verenigingsverband

Tijdens alle inspecties zal extra aandacht besteed worden aan hygiëne, controle op de gezondheid van het bijenvolk en het bijenbroed.  In september of oktober vindt er een eindpresentatie per 2 cursisten of een schriftelijke verslaglegging plaats van de geleerde theorie en praktijk. Onderwerpen naar keuze van de cursisten, door middel van afstemming worden de gelijke onderwerpen vermeden.

Voor het doppenproject dienen er tevens nog wat materialen ingekocht te worden, zoals Nicot-dopjes etc. De docent zal hiervoor zorg dragen. De docent zal tevens zorgen voor het leveren van de benodigde larfjes, indien mogelijk betreft dit raszuiver Buckfast materiaal. Indien wenselijk kunnen leden eigen ander materiaal inbrengen.

 

 Het aantal beschikbare plaatsen is 18, en op dit moment zijn er reeds 16 ingevuld. Heb je reeds je basisdiploma, heb je al meerdere jaren imker ervaring met meerdere volken en wil je deelnemen aan de cursus? Neem dan even contact met ons op via het contactformulier.

 

 

Back to top