Het lustrumjaar is begonnen

We zitten middenin ons lustrumjaar!

Laten we eerst maar eens bewijzen dat we inderdaad dan 100 jaar bestaan. Gelukkig heeft de NBV zijn archief gedigitaliseerd, daardoor konden we deze informatie achterhalen.

In het jaarverslag van 1918 van de VBBN (voorloper van de NBV) staat dit:

 

AFDEELINGEN en LEDENTAL. Het aantal afdeelingen vermeerderde met 10. n.l. Oldambt, Elsloo, Barger-Oosterveen, Oisterwijk, Laren (Geld.) Walcheren. Sloten (N.-H.), Gooiland, Bussum en Varsseveld. Totaal zijn er thans 154 Afdeelingen met een ledental van 8705, terwijl Afdeeling Verspreide Leden 106 telt, totaal 8811 leden.

 

Zie ook het NBV archief hier: http://library.wur.nl/ojs/index.php/bijenhouden/article/view/5794/5297

Back to top