Algemene ledenvergadering 2017

Een leuke en interessante Algemeen Ledenvergadering!

We hadden weer een mooie produktieve ALV, dit keer op 23 maart 2017, waarbij naast de gangbare zaken (financien 2016, budget 2017 / jaarverslag 2016 / notulen ALV 2015) ook nog diverse andere zaken doorgenomen zijn.

Zo hebben we een bestuurswissel gehad; Eva Schild verliet het bestuur en Ron Huisman heeft haar plaats als voorzitter overgenomen. Daarnaast trad Erik Berkelmans toe tot het bestuur als Algemeen Bestuurslid.

Jan Verrier kreeg een gouden ere-korfje uitgereikt door de kersverse voorzitter Ron vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap van de vereniging, maar zeker om zijn vele verdiensten in de jaren.

Nora Whitmarsh ontving een zilveren ere-korfje van secretaris Dirk vanwege haar 25 jarig lidmaatschap, ook onder dankzegging voor haar ondersteuning in onze vereniging, maar ook op persoonlijk vlak.

Na de vergadering nog een leuk moment; Jos had foto's van het 75 jarig bestaan van de vereniging bij zich. Dat is nu 24 jaar geleden, maar veel leden waren er toen bij. Er leuk initiatief, dit inspireert zeker tot een kleine foto-tentoonstelling volgend jaar!

Back to top