Joop de Heer overleden

Helaas het trieste nieuws dat Joop de Heer overleden is.

Als wij imkers over de geschiedenis van onze vereniging en ons Bijenhuisje praten, is het onvermijdelijk Joop de Heer hierbij niet te vermelden. Hij heeft ons Bijenhuisje eigenhandig mee helpen bouwen uit de materialen van een oude paardenstal. Vorig jaar hebben we uitvoerig met hem hierover gesproken, het interview is het zeker waard om nog een keer te lezen (zie http://imkerverenigingbussum.nl/nieuws-het-lopende-jaar/282-interview-met-joop-de-heer)

Dat de Bijen een grote rol speelden in zijn leven komt ook tot uiting in de rouwkaart, met daarop als voorkant een foto van zijn oude Bijenstal die hij ons schonk. De stal is inmiddels omgedoopt tot De Heerenstal en op dit moment in gebruik als centrum van de educatieve activiteiten in de vereniging.

Een imker met bijenbloed is heengegaan en wij herinneren hem ons als bouwer, voorzitter en tuinverzorger.

Namens het bestuur van de Imkervereniging Bussum,

Dirk van Dijk

Secretaris

Back to top