Wim Borsje 25 jaar lid van de vereniging

Omdat Wim niet bij de ALV van 15 maart aanwezig kon zijn...

... heeft Tom onder grote dankzegging voor zijn verdiensten voor de vereniging het zilveren korfje thuis uitgereikt namens het bestuur.

Zilveren korfje

 

Back to top