AVG statement Imkervereniging Bussum

Per mei 2016  geldt de nieuwe privacy wetgeving AVG (Algemene verordening gegevensbescherming), welke voor  25 mei 2018 geïmplementeerd moet zijn. Voor de liefhebber: https://nl.wikipedia.org/wiki/Algemene_verordening_gegevensbescherming

Omdat we als Imkervereniging Bussum een ledenbestand bijhouden vallen we onder deze wet AVG. Graag willen we zodoende jullie informeren over welke gegevens we opslaan en waarom.

Onderstaande heeft betrekking op de administratie en website van de Imkervereniging Bussum en met nadruk NIET op de administratie van de NBV in Wageningen.

Wij doen niet aan cookies

Deze website bevat geen cookies (yesss!). Als je je aan ons bekend wil maken dan horen we dat graag van je persoonlijk, en niet via een cookie op de site.

Opgeslagen gegevens

De volgende gegevens leggen we van leden vast:
1.het Lidnummer van de NBV – hiermee kunnen we aansluiting maken tussen afdrachten van de NBV inzake contributies en ons eigen ledenbestand. Op basis van het lidnummer weten we wie NBV lid is, en wie niet
2.naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam, voorletters)
3.adres, postcode en plaats – voor benadering per post indien dat nodig is (indien email adres niet werkend, geen email bekend, geen reactie op email en het toesturen van fysieke zaken zoals diploma’s/erekorfjes/depot-goederen)
4.telefoonnummer – voor benadering bij urgentie, bijvoorbeeld als er gezwermd wordt of als er een kast omgewaaid is
5.email adres – voor informatie over de imkervereniging Bussum, zie het aparte hoofdstuk waarvoor we email adressen gebruiken.
6.cursusjaar – ter bepaling ervaring en daarmee waarvoor we iemand kunnen benaderen qua cursussen; gevorderdencursus, opvolging basiscursus, cursus honingspecialist etc en ook ter bepaling benadering als mentor van nieuwe cursisten.
7.lidmaatschapsdatum Bussum (datum waarop iemand lid werd van onze vereniging) – ter bepaling jubilarissen Bussum
8.lidmaatschapsdatum NBV (datum waarop iemand lid werd van de NBV) – ter bepaling jubilarissen NBV
9.motivatie – motivatie die bij start lidmaatschap gegeven is om te gaan imkeren/om lid te worden

De volgende gegevens leggen we van geïnteresseerden en donateurs vast:
1.naam (voornaam, tussenvoegsel, achternaam, voorletters)
2.adres, postcode en plaats – voor benadering per post indien dat nodig is (indien email adres niet werkend, geen email bekend, geen reactie op email en het toesturen van fysieke zaken zoals diploma’s/erekorfjes/depot-goederen)
3.telefoonnummer – voor benadering bij urgentie, bijvoorbeeld als er gezwermd wordt of als er een kast omgewaaid is
4.email adres – voor informatie over de imkervereniging Bussum, zie het aparte hoofdstuk waarvoor we email adressen gebruiken.
5.cursusjaar – indien van toepassing, ter bepaling ervaring en daarmee waarvoor we iemand kunnen benaderen qua cursussen; gevorderdencursus, opvolging basiscursus, cursus honingspecialist etc en ook ter bepaling benadering als mentor van nieuwe cursisten.
6.lidmaatschapsdatum Bussum (datum waarop iemand ooit lid werd van onze vereniging) – indien van toepassing, meestal niet voor donateurs en geïnteresseerden
7.lidmaatschapsdatum NBV (datum waarop iemand lid werd van de NBV) – ter bepaling jubilarissen NBV
8.motivatie – motivatie die bij start donateurschap gegeven is om donateur te worden

Delen van deze gegevens

Deze gegevens worden NIET met andere organisaties gedeeld behalve met de NBV te Wageningen en dan alleen met betrekking tot nieuwe leden. Van nieuwe leden die (al dan niet via de basiscursus binnen komen en daarnee automatisch NBV lid zijn) worden bovengenoemde gegevens 1 tot en met 5 met de NBV gedeeld.

Gegevensbescherming borging

De bescherming van de opgeslagen gegevens wordt als volgt geborgd:
1.Op de computer waarop de gegevens staan draait actuele antivirusprogrammatuur
2.Backups van de gegevens staan op een backup schijf die het huis van de secretaris niet verlaat
3.Bij mailings naar leden worden email adressen in de BCC gezet

Waarvoor gebruiken we de email adressen

We versturen e-mails aan de leden en donateurs / geïnteresseerden ten aanzien van activiteiten van de imkervereniging Bussum en collega imkers of imker gerelateerde organisaties. Denk hierbij aan (niet uitputtend benoemd, deze lijst is bedoeld om een indicatie te geven van het gebruik) het informeren over lezingen, werkdagen, de Bijen en Natuurmarkt, De Beemster Bijenmarkt en andere bijenmarkten die georganiseerd worden door collega verenigingen, het Koninginnenproject, het overlijden van prominente (oud)leden van de vereniging, uitnodiging Nieuwjaarsborrel, de nieuwsbrief van de Buckfast vereniging, uitnodiging Algemene Leden Vergadering, bestrijding van de Varro mijten, begeleiding van cursussen of het volgen van cursussen.

Ook worden de email adressen gebruikt voor mailings in het kader van gezondheid risico’s. Denk hierbij aan AVB-meldingen die door de NBV aan de secretarissen van de vereniging verzonden worden met het verzoek de leden te informeren. Of aan een inventarisatie van standplaats van bijenvolken in verband met ongewenst grote sterfte van volken (denk aan effecten van bijvoorbeeld spuitschade).

We gebruiken de email adressen niet voor het verzenden van commerciële uitingen (al dan niet van derden). We gebruiken de emailadressen ook niet voor een soort van marktplaats aanbiedingen (ik heb een bijenvolk te koop / ik zoek een bijenkast). We gebruiken de mailadressen ook niet om persoonlijke verzoeken van leden te inventariseren (wie wil helpen met het maken van een standplaats bij de volkstuinen in Naarden / met wie kan ik meeliften naar de Beemster Bijenmarkt).

Recht op inzage

Conform de wetgeving heb je recht op inzage in de gegevens die we vastgelegd hebben. Via het contactformulier op onze website kun je een verzoek tot inzage indienen, of benader de secretaris persoonlijk, dat kan ook.

Recht op verwijdering

Conform de wetgeving heb je 'recht om vergeten' te worden. Als je wil dat (een deel van) je gegevens verwijderd worden uit onze administratie dan kun je dat aangeven via het contactformulier op onze website, of benader de secretaris persoonlijk, dat kan ook. 

 

 

Back to top