Algemene Leden Vergadering 2019

De notulen volgen nog, maar bij deze alvast wat beeld van de ALV.

 We hebben weer een mooie vergadering gehad, met als hoogtepunten de presentatie van het lustrumboek door Kolijn en het 40-jarig lidmaatschap van Eva. Hiervoor ontving ze van Rob Nijman, met wie ze jaren in het hoofdbestuur van de NBV zat de gouden speld.

Back to top