Schriftelijke ALV afgesloten

Door de Corona crisis is de ALV in schriftelijke vorm gehouden, en inmiddels afgesloten.

 Kort samengevat is het resultaat:

- Het verslag van de voorgaande algemene ledenvergadering 2018 gehouden op 14 maar 2019 is formeel vastgesteld

- Het activiteitenverslag over 2019 is vastgesteld

- De penningmeester krijgt decharge over het gevoerde beleid in 2019.

- Jan Driessen is met ingang van 17 augustus herbenoemd voor 4 jaar als Penningmeester (tot 1 januari 2024)

- Met ingang van 17 augustus zal Tanja Sterk toetreden tot het bestuur en zal Dirk van Dijk zijn functie neerleggen

Back to top