Reservering slingerruimte, handslinger en wassmelter

We hebben een pracht van een slingerruimte die voor leden en donateurs te huren is. Daarnaast hebben we een handslinger en een wassmelter die mee naar huis genomen mogen worden voor gebruik daar.

Voor het gebruik van deze verenigingsmiddelen geldt de volgende prijsstelling (Vaststelling ALV, 7 maart 2013) vooraf te betalen op het rekeningnummer van de Imkervereniging: Rabobank NL84RABO 012 206 73 20, BIC code RABONL2U

o Voor de slingerruimte € 7,50 per dag per lid wat honing slingert

o Voor de handslinger, wassmelter en de raatpers (om mee naar huis te nemen) € 7,50 per twee dagen (bij langer gebruik dan de eerste 2 dagen wordt naar rato doorgeteld, dus wordt de slinger 6 dagen meegenomen dan is dat € 22,50)

Let op, als je gaat slingeren, neem dan een dweil, theedoek, schoonmaaklapjes en schoonmaakmiddel mee, anders kun je de slinger en de slingerruimte niet schoon achter laten (en dat is wel de bedoeling). En wellicht ten overvloede; neem ook een geschikte (voedsel)emmer mee om de honing in op te vangen.

Op onderstaande dagen zijn verenigingsmiddelen gereserveerd. Wil je ook een reservering maken? Geef dit dan graag door via het contactformulier.  

 
 
Update
  Tijdelijk is de slingerruimte niet beschikbaar om te slingeren, we zijn bezig met diverse verbeteringen zowel administratief in de procedure alsook in de slingerruimte zelf
 
 
Een mooi beeld van het gebruik van de Slingerruimte: Hans en Joep bezig met de honing oogst 2018
Slingerruimte in gebruik Hans Joep
 
Back to top