Foto's van het bestuur


Tijdens de vergadering van 24 maart j.l. namen twee bestuursleden afscheid. Dank voor jullie bijdrage aan de vereniging!

Bij deze een paar foto's met dank aan Susanne Dengler.Het oude bestuur

 Scheidend bestuurslid Ger Vuijk

 Scheidend voorzitter Rudolf Fontein

 

 

Algemene ledenvergadering 24 maart 2011


 

NBV subvereniging Bussum en omstreken

 

Aan:    de leden van de NBV afdeling Bussum en omstreken

Van:    Frans Rijnja      telf: 035-6918721  e-mail:

Datum: 10 maart 2011

 


Betreft:            uitnodiging en agenda  van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBV afdeling Bussum e.o., op donderdag 24 maart 2011 om 20.00 uur, in het Bijenhuisje.


 

Geachte leden,

Namens het bestuur nodig ik u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de NBV afdeling Bussum e.o.. Onderstaand treft u de conceptagenda voor deze vergadering aan.

Zonder tegenbericht rekenen wij op uw komst.

Met vriendelijke groet,

 

Frans Rijnja, secretaris.

 

Conceptagenda


Opening en vaststellen agenda


 


Mededelingen en Ingekomen berichten


3.   Vaststellen verslag van de Algemene Ledenvergadering 2010

3.1.A.   verslag van de ALV op  maart 2010  (bijlage 3.1.A.)

3.2       Opmerkingen / vragen n.a.v. van dit verslag

 

De ALV wordt gevraagd dit verslag vast te stellen

                                               Besluit: Goedkeuring en vaststelling van dit verslag         

 


Verslag van de activiteiten 2010


 

4.1 Het verslag van de activiteiten gedurende het verenigingsjaar 2010

(Bijlage 4.1A.: wordt toegestuurd)

De ALV wordt gevraagd dit verslag vast te stellen

                                               Besluit: Goedkeuring en vaststelling van dit verslag

 


Financieel verslag 2010


 


Verslag Kascommissie


De kascommissie zal verslag uitbrengen van haar controlewerkzaamheden over het boekjaar 2010.


Financieel overzicht en jaarrekening 2010 NBV afdeling Bussum e.o.


De ALV wordt gevraagd, mede gehoord te hebben de kascommissie, deze stukken goed te keuren en vast te stellen en daarmee de penningmeester te dechargeren.

Besluit: Vaststelling en goedkeuring van het Baten- en lasten- en vermogensoverzicht en het dechargeren van de penningmeester.


 Financieel overzicht 2010 en de begroting 2011 van de Stichting Bijenhuis te Bussum


Het bestuur van de Stichting het Bijenhuis te Bussum heeft dit overzicht 2010, alsmede de begroting voor 2011 goedgekeurd en vastgesteld.

Het bestuur van de stichting heeft besloten de jaarcijfers 2010 en de begroting 2011 ter kennisname te sturen aan de ALV van de NBV subvereniging Bussum e.o.


Vaststellen begroting 2011 NBV afdeling Bussum en omstreken. De ALV wordt gevraagd deze begroting vast te stellen


Besluit:  Vaststellen begroting 2011.

 


Verkiezing leden bestuur en benoemen leden kascommissie


 


Verkiezing  leden voor het bestuur


 

Rooster van aftreden subvereniging NBV Bussum e.o.

 

                                               Zetelperiode loopt

 Naam bestuurslid:                van:     tot:                 

 

Fontein, Rudolf                      2009    2011

Rijnja, Frans                          2009    2012

Bijleveld, Dancker                  2009    2012

Vuijk, Ger                              2008    2011

Ron Huisman                         2009    2012

 

Mevrouw Vuijk en de heer Fontein hebben aangegeven, dat zij niet meer beschikbaar zijn voor een volgende termijn. De heer Bijleveld heeft zich bereid verklaard het penningmeesterschap nog een jaar te willen waarnemen. Hij is voornemens om in 2012 zijn plaats in het dagelijks bestuur op te geven. Mevrouw Schild-schofaerts heeft zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap.

 

Reglementair kunnen leden van de subvereniging tot een half uur voor de vergadering zich eveneens kandidaat stellen voor een benoeming in het bestuur. In dat geval moet dat bij de secretaris of één van de andere bestuursleden worden gemeld.

 


Voorstel van het bestuur:


Het bestuur stelt de ALV voor, de voorgedragen kandidaat te benoemen en vraagt de ledenvergadering hiermee in te stemmen.

                                   Besluit: benoeming mevrouw E.Schild-Schofaerts tot voorzitter.

 


Benoeming Leden Kascommissie 2010


De kascommissie  bestond uit de heren Suurbier en Bodegraven.

Reglementair is de heer Suurbier aftredend. Ter vergadering zal een lid gevraagd worden zich kandidaat te stellen voor deze commissie.

Het bestuur stelt de ALV voor een nieuwe kandidaat te benoemen als 2e commissielid voor de boekjaren 2011 en 2012. Hiermee zal de KC bestaan uit dat lid en de heer Bodegraven.

                                   Besluit: Benoeming leden Kascommissie Boekjaar 2011.

 

Pauze

 

 


Overige zaken:


 


Beginners- en Snuffelcursus: Voor het praktijkgedeelte van beide cursussen heeft het bestuur besloten zes kasten en volken te kopen. (kasten zijn inmiddels aangekocht)


Voor de financiering zal subsidie worden aangevraagd bij de RABO-bank (is gebeurd)

 

7.2  Koninginnenteelt: Dit jaar zal een koninginnenteeltcursus worden georganiseerd door de heer J. Verrier. Op de eerste aankondiging hebben acht leden gereageerd. De cursus start 5 april a.s..  De coördinatie van de Koninginnenteelt berust bij de heer J. De Groot.

 

      7.3 Website:   

      Het beheer van de Website is inmiddels overgenomen door de heer

      D.van Dijk. Hij heeft al stappen ondernomen om de website onder te brengen

      bij een andere provider, wat een aanzienlijke besparing betekent.

Waarschijnlijk zal begin april de  nieuwe website on line zijn.

 

7.4 Beheer Locatie Huizerweg, Bussum.

Het locatiebeheer van de Huizerweg is te intensief en te tijdrovend gebleken voor één beheerder. Daarom is besloten dat het beheer gesplitst wordt. De heer Suurbier zal zich voortaan bezig houden met het huisje en de technische zaken en de heer Bokma zal het onderhoud van de tuin voor zijn rekening nemen.

 

 


       Rondvraag


 

 

 

Sluiting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imkeren Actueel


In deze rubriek behandelen we een punt wat op dit moment danwel binnenkort actueel is voor de imker. 

We zijn op dit moment heel druk bezig met het in toom houden van het zwermen en ook hebben we de eerste honing al kunnen afnemen.

Na het afnemen kunnen we de honing slingeren en uiteindelijk in potten doen. Tussen dat slingeren en in de potten doen zit nog een slag waarin we de honing helemaal ontdoen van de laatste kleine restjes vuil. 

Komende week ga ik mijn honing slingeren en dan zal ik wat foto's maken en de methode beschrijven waarmee het vuil van de honing afgehaald kan worden. Lea de Graaf heeft hier namelijk een hele goede truuk voor bedacht met behulp van kaaspapier. Dus nog heel even geduld, de truuk volgt zeer binnenkort!

--> Update!

De honing is geslingerd met hulp van Jan. We hebben 'm via een grove en fijne zeef laten lopen en daarna nog een keer door een hele fijne zeef (zie hieronder).Toch zat er nog wat kleine verontreiniging in. En dan komt nu de Truuk-van-Lea!

Als je een kaaspapier neemt en je scheidt het plastic van het papier dan heb je een redelijk stevig stuk plastic te pakken.Als je de honing een paar dagen laat staan komen de verontreinigingen boven drijven. Leg nu het stuk plastic bovenop de honing en druk het voorzichtig een klein beetje aan zoals hieronder getoond.Als je het plastic nu voorzichtig aan de puntjes er af trekt blijft alle verontreiniging keurig aan het plastic kleven en dan houd je de schone honing over. Zoals je hieronder ziet werkt dat perfect! (met dank aan Lea voor deze duidelijke foto)

 


Snuffelcursus 12 maart


Een kleine foto-impressie van de snuffelcursus van 12 maart. 

De invlieg-opening van de showkast laat zien dat de bijen met stuifmeel binnenkomen; een goed teken, er is blijkbaar broed aanwezig!

 Frans legt uit; de tweede showkasts doet het wat minder goed, er is ernstig tekort aan voer.Dick wijst enkele details aanVerschillende soorten honing proeven onder leiding van Dick en LeaMerel heeft ook nog wat foto's gemaakt, deze staan hier.

 

Zaterdag 17 september 2011 - Bussumse Honing- en Natuurmarkt


De imkers oftewel bijenhouders van de bijenvereniging Bussum en Omstreken lijken in deze tijd zelf wel nijvere bijtjes. Niet alleen zijn ze regelmatig aan het werk met hun korven en kasten, maar ieder jaar slagen ze er ook in de jaarlijkse bijen- en natuurmarkt te organiseren. In dit jaar vindt dit festijn plaats op zaterdag 17 september van 10 uur ’s morgens tot 4 uur ‘s middags. De locatie is, zoals ieder jaar, de Bijentuin op de Huizerweg 49H, tussen zorgcentrum ‘Godelinde’ en kinderdagverblijf  ’t Mouwtje’.

 

Aanwezige imkers vertellen u graag over hun hobby en alles wat ermee samenhangt zoals het leven in de bijenstaat, de bijzondere status van een bijenkoningin, de weg van een nectarbron tot uw potje echte honing en nog veel meer interessante zaken over de bij en alles wat daarmee te maken heeft.

Omdat het op deze markt niet alleen om bijen en honing draait maar ook om andere aan de natuur verwante zaken en producten kunt u kennis maken met diverse ambachten en creatieve bezigheden. De producten hiervan zijn vaak te koop. Soms kunt u zelf aan de slag om een kaars te rollen of iets van klei te vormen. Er is voor elk wat wils en voor groot en klein genoeg te zien en te beleven.

Bij de horeca kunt u smullen van een heerlijke, verse haring en bij de wafelkraam van geurige en smakelijke honingwafels.

Via een paadje tussen de, voor deze dag afgesloten, bijenkasten bereikt u de kindertuinen met hun pompoenenmarkt waar diverse soorten van deze aparte groente in allerlei maten aanwezig zijn voor de verkoop. U kunt dan meteen de tuintjes van onze jonge tuiniers bewonderen. Zij werken daar het hele seizoen onder leiding en zaaien, onderhouden en oogsten uit hun eigen tuin. Als weer en wind meewerken is er een overvloed aan kleuren te bewonderen.

Bij aankomst op de bijenmarkt ontvangt iedere bezoeker een gratis lot om mee te dingen naar een potje honing, geoogst op de bijentuin, dus echte Huizerweghoning.

Voor de imker is er van alles te bekijken en te koop, want er staan diverse kramen met imkeruitrustingen zoals kleding, korven, kasten en gereedschappen die voor zijn of haar hobby nodig, handig of gewoon leuk zijn. Er zijn bijenproducten, waaronder stuifmeel, propolis, koninginnegelei en natuurlijk honing.

Er is een informatiestand voor belangstellenden en misschien wel aankomende imkers, waar ook honing wordt verkocht uit Bussum en andere plaatsen in deze omgeving.

Zoals vermeld staan er ook kraampjes met allerlei lekkernijen, interessante artikelen of eigengemaakte producten, bijvoorbeeld:

·        een kraam waar jeugdige bezoekers hun creativiteit kunnen botvieren door zelf iets te  maken onder deskundige leiding

·        cactussen en vetplanten, een geweldige collectie van de succulentenvereniging

·        houten speelgoed, wollen en vilten sprookjesfiguren, alles handgemaakt

·        handgebreide truien en vesten van handgeverfde zuivere wol en linnen

·        kunstzinnige droogbloemcreaties en figuren van wilgentenen

·        figuren van hooi gemaakt. Bezoekers mogen zelf ook proberen dit te doen

·        kaas en zuivelproducten van de boerderij

·        aparte, handgemaakte cadeautjes van natuurlijke materialen

·        bloemen, sappen en jams uit eigen tuin

·        tweedehands boeken

·        heerlijke haring en andere snacks en drankjes, geserveerd in onze horecatent

·        versgebakken wafels met honing, een lekkernij voor wie van zoet houdt

·        een loterijkraam met heel veel prijzen te winnen

·        een knuffelhoek voor de jongste bezoekers al zal menige volwassene ook vertederd zijn door de jonge konijntjes en cavia’s.

De bijenkasten op de tuin worden deze dag gesloten zodat de bezoekers er geen hinder van kunnen ondervinden.

Tot de zeventiende september!

Back to top