Bezoek Koningin Emmaschool

Juf Monique heeft onze imkervereniging uitgenodigd om op de Koningin Emmaschool in Bussum langs te komen. Er was daar een project over insecten in het algemeen en bijen in het bijzonder. Als afsluiting van het project zouden ze het leuk vinden om eens een echte imker te zien!

Op 1 juni is Dirk er langs gegaan om wat meer over de bijen te vertellen. Voor dat soort gelegenheden hebben we nog een mooie klassieke schoolplaat en een heleboel imkerpakken om te passen (spannend!).
De beroker hebben we later ook nog even op het schoolplein aangestoken (niet in de klas, dat is wat minder fijn in verband met de brandmelders / sprinkler) en als klap op de vuurpijl waren er ook nog echte (levende!) bijen te bewonderen! Er een klein show-kastje met bijen (en een echte koningin!) aanwezig.


Met dank aan Dick en Lea die dit prachtige kastje ter beschikking stelden. De bijen gedroegen zich voortreffelijk en de koningin was zo vriendelijk om goed-zichtbaar in het midden te blijven zitten zodat alle kinderen de koningin goed konden bekijken. 

Dank aan de koningin Emmaschool voor de warme ontvangst en hun interesse in bijen!

Werkdag in de Bijentuin


Omdat onze bijen heel beroerd gras maaien (dat krijg je door dat kwispelen; geen baan is mooi recht!) maaien wij het gras voor ze. En we snoeien her en der ook wel eens een struik of boom.

Zaterdag 28 mei was het weer erg gezellig en de tuin ziet er weer keurig uit!

Het Tuinteam (Bjorn, Frans verscholen achter zijn kopje koffie, Fred, Susan, Jos en Dirk maakte de foto). Voor de volledigheid; Nora was ook aanwezig maar staat niet op de foto. En Jan is juist op de onderste foto aangeschoven nadat hij 20 ( ! ) koninginnetjes had ingevoerd. Ook staat er nu een nieuwe schutting. Zo was het....En nu staat er een nette schutting! 

 

Impressie koninginneteelt-cursus

De koninginneteeltcursus is onderweg, na een aantal theorie-avonden zijn we inmiddels stevig met de praktijk bezig. Door het tegenvallende weer op een paar belangrijke momenten hebben we wat tegenslag maar onze ervaren cursusleider Jan Verrier heeft goede alternatieven.

 

 

Goed opgevoede bijen

Zo kun je imkeren als je de bijen netjes opvoedt; gewoon zonder enige bescherming, alleen een beetje rook.


Uitwinteren


Op donderdag 20 januari hield Ron Huisman, actief en gewaardeerd lid van onze vereniging, een lezing over het uitwinteren. Dit artikel is op de lezing en de discussies rondom die lezing gebaseerd.

Uitwinteren

De eerste tekenen dat de bijen zich klaar beginnen te maken voor de voorjaars-sprint zien we al begin februari. Er heerst dan een verhoogde activiteit en als je goed kijkt wordt er weer broed aangezet. Deze verhoogde activiteit uit zich onder andere in een hoger verbruik van de wintervoorraad; controleer vooral (op het gewicht van de kast, voorzichtig!) of er nog wel voldoende voer aanwezig is. Eind februari kunnen we al de eerste bijen waarnemen die met stuifmeel aan de pootjes terugkeren in de kast. Dit is een eerste indicatie dat het volk er goed voorstaat. In maart is het een overweging om bij te voeren met bijvoorbeeld Nektapoll voor een snellere ontwikkeling. Als de bijen inmiddels een wat groter broednest aangezet hebben en er buiten toch nog wat koudere temperaturen zijn zorgt het bijvoeren ervoor dat het broed niet gelijk weggenomen wordt (opgegeten wordt).

Een eerste check

Op het moment dat het warmer is dan 15 graden is het mogelijk om een snelle inspectie uit te voeren. Nog wel voorzichtig, laat niet te veel warmte ontsnappen uit de kast. Pas bij een temperatuur van 17 graden of hoger is het tijd voor de voorjaars-schoonmaak.

Als we de eerste check uitvoeren is er een aantal indicaties of het volk er goed voorstaat. Bedenk voor je de kast open doet wat je wil gaan bekijken, dan kun je de inspectie het snelste uitvoeren zonder te grote verstoring of verlies van warmte.

- De dekplank is vastgekit; altijd een goed teken. Als het volk kieren en naden, zoals die ontstaan bij de dekplank, goed vastkit dan staat het volk er goed voor.

- De hoeveelheid bijen is natuurlijk ook heel belangrijk. Een klein handje bijen duidt op onheil.

- Het humeur van de bijen zegt ook al veel; in de lente horen de bijen redelijk vriendelijk te zijn. Zo niet dan is er iets mis.

- Broed in alle stadia is weer een teken dat alles goed verloopt. Controleer daarbij of je meerdere eitjes per cel ziet zitten. Dit is een teken dat er iets fout gaat (koningin functioneert niet meer goed / is vervangen). Ook een overdaad aan darrenbroed duidt op een disfunctionerende koningin.

- Check of er minimaal 2 volle ramen met voer zijn, anders is het zaak om bij te voeren. Je kunt hiervoor een vol raam voer bijplaatsen als je nog hebt staan. Anders kan ook met Nektapoll of vergelijkbaar bijgevoerd worden.

- Haal ramen waar schimmel op zit er uit en vervang deze door ofwel zijblokken (als het nog koud gaat worden) of door kunstraat (als er goed weer aan komt).

  

Half april is het al zeker mogelijk om 7 ramen broed aan te treffen in de kast. Het is nu zaak om kunstraat bij te hangen en voldoende ruimte te geven om het zwermen tegen te gaan.

Back to top