Basiscursus “Natuurlijk Bijen houden” voor beginners

De imkervereniging Bussum organiseert in 2012 - 2013 een cursus  voor beginnende imkers. De theorie- en praktijklessen worden gegeven in het Bijenhuisje aan de Huizerweg 49H te Bussum (klik hier voor een routebeschrijving).
Tijdens de cursus komt zowel het Natuurlijk imkeren als het meer traditionele imkeren aan de orde.  Er wordt tijdens de cursus met traditionele stapelkasten (spaarkasten) gewerkt.

Tijdens de Bussumse bijen- en natuurmarkt kunt u op de 3e zaterdag in september kennis maken met onze standplaats en leslocatie van onze vereniging. Tevens zullen veel standhouders en imkers aanwezig zijn, die de bij en de natuur een warm hart  toedragen. Bijen staan volop in de belangstelling en dat heeft te maken met bedreigingen, maar ook met de bewustwording van het belang van de honingbij voor onze natuur en ons voedsel. Iedere derde hap voedsel, die we consumeren, is er dankzij het bestuivingwerk van onze bijen. De verschraling van onze flora door landbouwmechanisatie en gebruik van pesticiden en de invasie van de uitheemse varroamijt vragen een nog betere opleiding van de nieuwe generatie imkers.  
Er is een toenemende belangstelling om imker te worden en als hobby enkele bijenvolken in de tuin  of in de verenigingsbijenstal te verzorgen.
Door de cursus kom je te weten wat er in zo’n kast met een bijenvolk allemaal gebeurt. Ook leer je hoe je moet omgaan met de bijen en in een goed bijenjaar oogst je ook nog heerlijke zuivere honing. Die smaakt dan nog beter, na al die inspanningen. Het bijen houden is echter vooral ontspanning in een natuurlijke omgeving.
 
De cursus start met vier theorielessen in november a.s. Vanaf maart 2013 volgen er 10 praktijklessen; meestal op de maandagavond (18.30 tot 21.00 uur). Twee of drie cursisten werken dan onder leiding van een gediplomeerd bijenteeltleraar en een praktijkassistent  in een bijenvolk. Eind september wordt de cursus afgesloten met de laatste theorieles en een schriftelijk examen. Bij goed gevolg ontvang je dan een NBV-diploma beginnend imker.
De deelnamekosten voor de cursus bedragen € 160,-- incl. koffie/thee op de lesavonden. Het benodigde cursusboek kost ca 20 euro. Overige lesdocumentatie wordt digitaal verstrekt.
Definitieve planning: (let op, wil je een diploma dan mag je volgens de regels maximaal 2 lessen missen)
 




5 theorie- en 10 praktijklessen


Datum / tijd




Theorieles 1: Kennismaking met elkaar en de jaarlijkse cyclus van het bijenvolk, bijenwoning, gereedschappen en bijenproducten


maandagavond 19.30 uur 12 november 2012




Theorieles 2: Van ei tot bij, de ontwikkeling van het bijenvolk door de loop van het jaar, introductie varroamijt biologie


maandagavond 19.30 uur 10 december 2012




Theorieles 3: Methoden van zwermbeheersing en varroabehandeling, verschillen tussen natuurlijk en traditioneel bijen houden


maandagavond 19.30 uur 14 januari 2013




Theorieles 4: Anatomie van de bij, inwinteren & drachtplanten


maandagavond 19.30 uur 11 februari 2013




 


 




Praktijkles 1: Raampjes timmeren en raat insmelten


Maandagavond 19.30 uur 4 maart 2013




Praktijkles 2: Bezoek bijenhuis Wageningen


Zaterdagochtend 10.00 uur 9 maart 2013 in Wageningen




Praktijkles 3: Voorjaarsinspectie: controle moer, voedsel en ramen en raatvernieuwing en evt. voorjaarsvereniging


 
Maandagmiddag 
8 april 2013
13.00 uur Bussum



Praktijkles 4: Voorjaarsontwikkeling van het volk en controle op zwermplannen 


 
Maandagavond 18.00 uur
22 april 2013 Bussum



Praktijkles 5: controle  zwermplannen en kunstzwermen maken


 
Dinsdagavond
7 mei 2013 Bussum



Praktijkles 6: doppen breken


 
Maandagavond 18.00 uur
20 mei 2013 Bussum



Praktijkles 7: Voorjaarsoogst & slingeren (onder voorbehoud), voorbereiding zomerdracht


 
Maandagavond 18.00 uur
3 juni 2013 Bussum



Praktijkles 8: Volksontwikkeling en voortgang hoofddracht


 
Maandagavond 18.00 uur
17 juni 2013 Bussum



Praktijkles 9: Honing afnemen, voorbereiding najaarsverzorging en varroabehandeling


 
Maandagavond 18.00 uur
8 juli 2013 Bussum



Praktijkles 10: controle varroa uitval, inwinteren en verenigen


 
Maandagavond 18.00 uur
19 augustus 2013



 


 




Theorieles 5: Bijenproducten, bijengezondheid en evaluatie theorielessen


Maandagavond 19.30 uur 9 september 2013




 


 




Schriftelijk examen


Maandagavond 19.30 uur 7 oktober 2013




 


 




Diploma uitreiking


Maandagavond 19.30 uur 21 oktober 2013 




 

Het Schilderwerk vordert

April: Het schilderwerk vordert gestaag, inmiddels is er een aantal avonden geschilderd. Hopelijk ronden we het schilderwerk vandaag (2e paasdag) af.

Het vervolgproject; de zolder

Stiekum wordt er al gekeken naar een vervolgproject; de zolder boven het bijenhuisje is al toegankelijk gemaakt via een luik. Bij deze de eerste foto's van hoe het er daar uit ziet! 
Op de zolder zelf...

Vanuit het bijenhuisje naar boven kijkend (door het nieuwe luik)

Karen, staande in de nieuwe slinger-ruimte die nu al op een haar na af is.

 

Snuffelcursus 2012

Ook dit jaar houden we een snuffelcursus voor belangstellenden. De snuffelcursus bestaat uit een aantal dagen waarin belangstellenden geheel gratis en vrijblijvend kunnen "snuffelen" aan het imkeren als hobby.
Overweegt u om te gaan imkeren of heeft u gewoon interesse in bijen en wilt u wat meer weten dan is dit dé gelegenheid om u te laten informeren.
De volgende dagen zijn gepland:
-       Zaterdag 14 april
-       Zaterdag 12 mei
-       Zaterdag 9 juni
Alle dagen starten we om 14:00 uur en we eindigen rond 16:00 uur. De locatie is ons Bijenhuisje, Huizerweg 49H in Bussum (klik hier voor een routebeschrijving)
      
Inmiddels ligt de eerste dag al weer achter ons, hier staat een klein verslag.
 
 
 

Update 12 februari 2012, tegelen van de muren

Met dank aan Ron weer wat foto's van de werkzaamheden; de muren zijn betegeld!
Ton is weer hard bezig geweest.

 

 
 
 

Back to top