Drachtplanten lezing 16 januari 2014

Op donderdagavond 16 januari 2014 heeft Arie Koster een lezing verzorgend over Drachtplanten en Drachtbomen voor imkers en geïnteresseerde medewerkers 'in het groen' van de BELGemeenten, Gemeente Bussum en Gemeente Huizen. In een mooi gevuld bijenhuis werd in hoog tempo een boeiend verhaal door hem gehouden, ondersteund met zeer veel beeldmateriaal.
Deze voordracht was een gezamenlijk initiatief van de imkervereniging Bussum en de imkersvereniging Blaricum en omstreken. Van beide verenigingen waren veel leden aanwezig en ook was er een hele ruime afvaardiging vanuit de gemeenten rondom Bussum.

Naderhand zijn leuke contacten gelegd tussen de voor 'het groen' verantwoordelijke personen bij de gemeenten en de imkers in het Gooi.

Een waardevolle avond in meerdere opzichten!


Overhandiging Bollengeld van Groen Links

Vanmiddag, 28 december 2013 om 12 uur waren bij ons in het bijenhuisje te gast de wethouder Nen van Ramshorst en vier andere mensen van Groen Links plus  de twee kinderen van de lijsttrekker Gerben Struik  om het geld te overhandigen dat zij hadden verdiend met de verkoop van bollen voor onze bijen tijdens de duurzame markt in Bussum. Wij waren zeer blij verrast toen we het bedrag hoorden, namelijk 230 euro. Dat is fantastisch!


De bollen die nog over waren, werden in de bijentuin gepoot en daarna dronken we met zijn allen gezellig koffie waarbij we samen nadachten en napraatten over bijen, geschikte locaties voor kasten en mooie plekken voor drachtplanten.
Aanwezig waren namens de bijenclub Lea, Ron, Eva, Jan Driessen, Klaartje en Ellie.


Deze bijeenkomsten zijn leuk en gezellig, maar ook belangrijk. We leggen contacten en overleggen samen over mogelijkheden die we niet alleen hadden kunnen bedenken en wellicht heeft het weer wat opgeleverd voor de toekomst van onze vereniging.

Een veilige jaarwisseling en een goed bijenjaar, maar ook een mooi jaar voor iedereen en zijn familie.

Namens het bestuur,

Ellie


Basiscursus Natuurlijk imkeren 2013 - 2014

UPDATE - De basiscursus zit inmiddels helemaal vol, we hebben het maximale aantal cursisten bereikt

Naar aanleiding van het succes van de basiscursus Natuurlijk bijenhouden 2012 - 2013 zal ook voor het cursusjaar 2013 - 2014 weer een basiscursus gegeven worden.

De cursus is bedoeld voor beginnende imkers. De theorie- en praktijklessen worden gegeven in het Bijenhuisje aan de Huizerweg 49H te Bussum (klik hier voor een routebeschrijving).

Tijdens de cursus komt zowel het Natuurlijk imkeren als het meer traditionele imkeren aan de orde.  Er wordt tijdens de cursus met traditionele stapelkasten (spaarkasten) gewerkt.Tijdens de Bussumse bijen- en natuurmarkt kunt u op 21 september 2013 kennis maken met onze standplaats en leslocatie van onze vereniging. Tevens zullen veel standhouders en imkers aanwezig zijn, die de bij en de natuur een warm hart  toedragen. Bijen staan volop in de belangstelling en dat heeft te maken met bedreigingen, maar ook met de bewustwording van het belang van de honingbij voor onze natuur en ons voedsel. Iedere derde hap voedsel, die we consumeren, is er dankzij het bestuivingwerk van onze bijen. De verschraling van onze flora door landbouwmechanisatie en gebruik van pesticiden en de invasie van de uitheemse varroamijt vragen een nog betere opleiding van de nieuwe generatie imkers.

Er is een toenemende belangstelling om imker te worden en als hobby enkele bijenvolken in de tuin  of in de verenigingsbijenstal te verzorgen.

Door de cursus kom je te weten wat er in zo’n kast met een bijenvolk allemaal gebeurt. Ook leer je hoe je moet omgaan met de bijen en in een goed bijenjaar oogst je ook nog heerlijke zuivere honing. Die smaakt dan nog beter, na al die inspanningen. Het bijen houden is echter vooral ontspanning in een natuurlijke omgeving.

 

De cursus start met vier theorielessen in november 2013. Vanaf maart 2014 volgen er 10 praktijklessen; meestal op de maandagavond (18.00 tot 21.00 uur). Twee of drie cursisten werken dan onder leiding van een gediplomeerd bijenteeltleraar en een praktijkassistent  in een bijenvolk. Eind september wordt de cursus afgesloten met de laatste theorieles en een schriftelijk examen. Bij goed gevolg ontvang je dan een NBV-diploma beginnend imker.

De deelnamekosten voor de cursus bedragen € 175,-- incl. koffie/thee op de lesavonden. Dit is exclusief het benodigde cursusboek wat ongeveer 20 euro kost. Overige lesdocumentatie wordt digitaal verstrekt.

Voorlopige planning: (let op, wil je een diploma dan mag je volgens de regels maximaal 2 lessen missen)

 

5 theorie- en 10 praktijklessen


Voorlopige data
Theorieles 1: Kennismaking met elkaar en de jaarlijkse cyclus van het bijenvolk, bijenwoning, gereedschappen en bijenproducten


maandagavond

19.30 uur 25-11-2013
Theorieles 2: Van ei tot bij, de ontwikkeling van het bijenvolk door de loop van het jaar, introductie varroamijt biologie


maandagavond

19.30 uur 13-1-2014
Theorieles 3: Methoden van zwermbeheersing en varroabehandeling, verschillen tussen natuurlijk en traditioneel bijen houden


maandagavond

19.30 uur 10-2-2014
Praktijkles 1: Raampjes timmeren en raat insmelten


Maandagavond

19.30 uur 3-3-2014
Praktijkles 2: Bezoek bijenhuis Wageningen


Zaterdagochtend

10.00 uur 8-3-2014 in Wageningen
Praktijkles 3: Voorjaarsinspectie: controle moer, voedsel en ramen en raatvernieuwing en evt. voorjaarsvereniging


Vrijdagmiddag

13.00 uur 11-4-2014
Praktijkles 4: Voorjaarsontwikkeling van het volk en controle op zwermplannen


Maandagavond

18.00 uur 28-4-2014
Praktijkles 5: controle zwermplannen en kunstzwermen maken


Dinsdagavond

18.00 uur 13-5-2013
Praktijkles 6: doppen breken en tuter en kwakers luisteren


Maandagavond

18.00 uur 26-5-2014
Praktijkles 7: Voorjaarsoogst & slingeren (onder voorbehoud), voorbereiding zomerdracht


Dinsdagavond 18.00 uur 10-6-2014
Praktijkles 8: Volksontwikkeling en voortgang hoofddracht


Maandagavond

18.00 uur 23-6-2014
Praktijkles 9: Honing afnemen, voorbereiding najaarsverzorging en varroabehandeling


Maandagavond

18.00 uur 7-7-2014
Praktijkles 10: controle varroa uitval, inwinteren en verenigen


Maandagavond

18.00 uur 18-8-2014
Theorieles 4: Anatomie van de bij, inwinteren & drachtplanten


Maandagavond

19.30 uur 8-9-2014
Theorieles 5: Bijenproducten, bijengezondheid en evaluatie theorielessen


maandagavond

19.30 uur 22-9-2014
Schriftelijk examen


Maandagavond

19.30 uur 6-10-2014
Diploma uitreiking


Maandagavond

19.30 uur 20-10-2014
Diploma uitreiking basiscursus 2012-2013

Maandag 21 november 2013 was het eindelijk zo ver. Na een jaar van theorie- en praktijktrainingen en een afsluitend examen eindigde de cursus met een diploma uitreiking.

Alle 15 deelnemers zijn geslaagd!

 

Uit het persbericht:

Bijenvereniging Bussum 15 nieuwe imkers rijker

 

Van onze redactie

Op 21 oktober vond een feestelijke diploma-uitreiking plaats bij de bijenvereniging Bussum eo.

In aanwezigheid van familie en vrienden ontvingen 15 cursisten een officieel imkerdiploma.

 

Bijen staan de afgelopen tijd volop in de belangstelling. De honingbij is van grote waarde voor onze natuur en voedselproductie. Veel mensen willen daarom graag imker worden en als hobby enkele bijenvolken in de tuin of in de bijenstal van de vereniging verzorgen. De bijenvereniging Bussum komt aan deze behoefte tegemoet door jaarlijks een imkercursus aan te bieden.

 

Vanaf november vorig jaar hebben 15 cursisten les gehad in de biologie van de bij, bijengezondheid en verzorging van bijen. Naast diverse theorielessen hebben de cursisten gewerkt in een echt bijenvolk. De cursus werd afgesloten met een examen. De jonge imkers gaan komend voorjaar zelfstandig met een eigen bijenvolk aan de slag.

 

Ook volgend jaar wordt er weer een imkercursus georganiseerd. Mocht u interesse hebben dan kunt u zich nog tot 8 november as. aanmelden via de site van de bijenvereniging Bussum www.imkerverenigingbussum.nl 

 

Bijen en Natuurmarkt 2013

Zoemende bijen op de jaarlijkse Bijen en Natuurmarkt

Van voorjaar tot winter zoemen er bijen in de bijentuin op de Huizerweg. Vele imkers oftewel bijenhouders hebben er hun bijenvolk staan en genieten ervan of verzorgen het. In het najaar, op de derde zaterdag in september, lijken zij zelf wel ijverige bijen, zo ook afgelopen editie.

Hieronder een foto impressie van de dag, verder hebben we ook nog een leuke video-impressie van Dhr. Dick Lamme gekregen, die staat onder deze link (klik om af te spelen).

De wafelkraam liep weer prima; wafels met echte honing, wie wil dat nu niet!Bij de loterij werden weer veel mensen blij gemaakt met een lekker potje honing.Mevrouw Vuijk werd in het zonnetje gezet vanwege haar inzet bij de Bijen en Natuurmarkt. Al 40 jaar lang is ze zeer betrokken bij dit evenement.Door de enthousiaste inzet van Nora en Klaartje bij de Boekenkraam hebben weer veel boeken een nieuwe eigenaar gevonden 

Enkele honderden potjes honing werden verkocht op de honingkraam dankzij de enthousiaste inzet van Roos, Lydeke en Rehanaen uiteraard waren de konijnen en cavia's weer van de partij, tot groot genoegen van de jongste bezoekers.Dick verzorgde de uitleg bij de demonstratiekasten. Een heleboel kinderen hebben weer voldoende stof voor een mooie spreekbeurt!

  

 

 

Meer artikelen...

Back to top