Bezoek van de Gooilandschool

Op 3 juli was er bezoek van de Gooilandschool. 57 kinderen en 12 ouders en leerkrachten kwamen langs om wat meer over de bijen te leren. Vanuit onze vereniging werd het bezoek begeleid door Jan Driessen en Susanne Dengler.De eerste vraag was waarom Susanne rode kleren aan had en Jan witte. De tweede vraag of we Dick de Graaf kenden; het jongetje vertelde trots dat hij familie was! (met de genen zit het dus wel goed, dat wordt later vast een heel verdienstelijke imker).

Het werd een leuke en leerzame ochtend, zie een kleine impressie hieronder. 

 

Snuffelcursus imkeren 2013

De imkervereniging Bussum organiseerde afgelopen lente en zomer een snuffelcursus in drie delen. Deze snuffelcursus is bedoeld om geheel vrijblijvend en kosteloos kennis te maken met het imkeren. In een drietal ochtenden werd ingegaan op het imkeren en wat het betekent om imker te zijn. Op basis van die ervaring stromen inmiddels de aanmeldingen voor de Basiscursus Natuurlijk Imkeren binnen.Iedere ochtend is er iets nieuws verteld waarbij de basisinformatie van de vorige ochtend herhaald werd.

 

Wil je ook starten met imkeren? Overweeg dan onze basiscursus te gaan volgen. Zie de evenementenkalender voor meer informatie.

Open Imkerijdag zaterdag 13 juli

Zaterdag 13 juli a.s. was het Open Imkerdag in Nederland en de imkervereniging Bussum heeft ook meegedaan. De Open Imkerdag is met name bedoeld om belangstellenden te informeren omtrent het imkeren en het wel en wee van de honingbij. Iedereen kan in de media lezen over allerlei zaken, die bijenhouders en hun bijen tegenkomen en wordt daardoor wellicht nieuwsgierig naar de imkerij. Daarom was deze dag een uitstekende gelegenheid om nader kennis te maken met deze bijzondere hobby.

De imkervereniging Bussum heeft de beschikking over vier locaties in Bussum en omgeving, waar de imkers (leden van de NBV) hun bijenkasten hebben gestald. Dit jaar werd de  Open Imkerdag gehouden op Stadzigt (het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten bij het Naardermeer)

Het Naarder Nieuws was ook van de partij en bestempelde de dag als een groot succes:Ca 100-125 bezoekers zijn langs geweest deze dag. Er is veel getoond en uitgelegd omtrent het imkeren (ook aan veel kinderen) met dank aan Eva, Ellie, Tom, Liesbeth en Susanne. Dick en Lea hebben een klein bijenvolkje met gemerkte koningin en demonstratie 6-ramer gebracht, dat veel aandacht kreeg.

Door een gebrek aan verzegelde ramen is er niet geslingerd, maar was de slinger wel  aanwezig als draaimolen voor vele kinderen.

Ook is er naar de bijenstand op Stadzigt gelopen om met kappen op naar de bewegingen van de bijen te kijken. Er is zelf een geluidsprofessional langs geweest die de geluiden van de bijen nodig had voor een natuurfilm, die binnenkort in de bioscoop te zien is (over de natuur in de Oostvaarder plassen) en zijn microfoon in de bijenkast heeft gehouden. Ook zijn een aantal redacteuren en fotografen langs geweest van lokale media voor een coverage. Zie hieronder de voorpagina rapportage van Het Gooise Leven met Ellie prominent op de foto.

Kortom, een groot succes!


In memoriam Ton Overman

In herinnering ons oud-lid

 

TON OVERMAN,

Op 81-jarige leeftijd overleden op 16-5-2013.

 

In de jaren dat Ton nog actief kon zijn,

heeft hij veel voor onze vereniging gedaan.

Elke zaterdagmorgen trouwe gast,

in ons Bijenhuisje, korfvlechtend,

of werkzaam in onderhoud van onze Bijentuin,

maar ook als voortrekker van de krantenploeg,

de oud-papier verzamelaars

die met hun werk onze verenigingskas spekten.

 

De laatste jaren kon hij dat fysiek niet meer opbrengen

en zagen we hem minder.

We bewaren goede herinneringen

aan Ton en zijn vrouw Lientje

die er altijd bij was en voor de koffie zorgde.

 

Wij wensen haar

en verdere familie

veel sterkte de komende tijd.

 

Joop de Heer & Rudolf Fontein,

Oud bestuursleden van de NBV

Afdeling Bussum en omstreken.

Open dag imkervakhandel het Ielgat - 11 mei 2013

Imkervakhandel Het Ielgat heeft op zaterdag 11 mei 2013 vanaf 10 uur open dag. Zie ook de website van het ielgat.De open dag omvat onder andere:

• Bert Pranger neemt u mee naar de Filippijnen waar hij een grote imkerij(uiteindelijk 120.000 bijenvolken) opzet.

De 1e presentatie gaat over: Bedrijfsmethode

De 2e over: grootschalige koninginnenteelt

• Daarnaast is er in de koffieruimte een doorlopende dia-serie over dit project.

• Het bijenteeltmuseum “De Bankörf” is deze dag gratis toegankelijk

• In 2 grote tenten diverse verenigingen met informatie.

• Van 11 tot 12 uur overlarven Buckfast en Carnica.

• Diverse aanbiedingen

• Gratis entree

• Gratis parkeren

• Gratis koffie

• Tussen de middag is er soep en pannenkoek tegen een kleine vergoeding.

Meer artikelen...

Back to top