Werkdag 7 juli 2012

Op 7 juli was er een werkdag op het bijenhuisje, het weer werkte zo goed mee dat we de tafels naar buiten hebben gehaald, en een klein raampjes-fabriekje hebben ingericht. Groot succes!
Met Pieter aan het hoofd werd er flink doorgewerkt.

Jan had naast het weghalen van onkruid door de hele tuin nog even tijd om zijn bijen te bekijken op zijn nieuwe stand.

De groep die eerst de raampjes gemaakt had, had daarna mooi de gelegenheid om ze gelijk in te zetten bij het verhuizen van twee bijenvolken.

 
 
 
 

Bijenproject op de Flevoschool in Huizen

Op 23 mei heeft Dancker een presentatie gegeven aan een aantal groepen van de Flevoschool in Huizen, dit in het kader van een bijenproject wat daar liep.

De school was gevuld met vele tekeningen over bijen, knutselmateriaal en illustraties. 

De aandacht van de kinderen voor het verhaal van Dancker was groot. Naderhand kregen we van de Flevoschool een terugkoppeling dat alles veel indruk gemaakt heeft op de kinderen en de leerkrachten en dat het een leerzame en gezellige bijeenkomst was.

 

Snuffelcursus zaterdag 12 mei

Zaterdag 12 mei was de tweee bijeenkomst van de Snuffelcursus 2012. Lea en Ellie konden door het goede weer ook echt laten zien wat er in de bijenkast gebeurd.
Alle cursisten kregen een beschermend imkerpak waarna de kasten geopend werden.

Daarbij liet Ellie zien dat met de juiste ervaring en rust ook zonder pak geimkerd kan worden. Er viel geen enkele steek en de bijen lieten zich rustig bezichtigen.


 

Dancker opent expositie van BSO ’t Mouwtje in de bibliotheek

 
Uit het persbericht van de BuitenSchoolseOpvang ’t Mouwtje (onze buren)
 
De temperatuur in de bibliotheek aan de Wilhelminaplantsoen in Bussum nadert de 30 graden en de 4-jarige Abel legt het bijna af van de hitte. Toch laat hij zich bereidwillig in een imkerpak hijsen, om de openingsceremonie voor de expositie te verrichten waar hij zelf een rups van klei voor heeft gemaakt. Zwaaiend met een honingraat in de ene hand en een bijenborstel in de andere hand, prevelt hij vanonder zijn kap “Deze tentoonstelling is geopend.”


De tentoonstelling bestaat uit 30 insecten, gemaakt door kinderen van BSO ’t Mouwtje (SKBNM) aan de Huizerweg. Bij elk insect ligt een kaartje met een foto van de maker en uitleg over waarom hij of zij nou juist dat ene insect heeft gekozen. Abel zelf heeft voor een rups gekozen “omdat rupsen vlinders worden.” Jelle van 5 heeft een mierenhuis met een parkeerplek ernaast gemaakt voor de expositie, “want anders kunnen die mieren nergens parkeren.” Jasmijn van 6 jaar heeft maar liefst 29 stippen geverfd op haar lieveheersbeestje van papier-maché en een groepje bijna-tieners heeft “een hele dodelijke Zuid-Europese kruisspin die alleen in Bussum voorkomt” gesoldeerd. Voor wie nu de bibliotheek nu niet meer in durft is er goed nieuws: alle insecten bevinden zich in afgesloten glazen vitrines.
 
De opening wordt opgeluisterd door een echte imker van de Bussumse imkervereniging, de achterburen van ’t Mouwtje. De kinderen hangen aan zijn lippen als hij spannende feitjes over bijen vertelt en een honingraat van dichtbij laat zien. Pedagogisch medewerker Bernadette kijkt goedkeurend toe: “Kijk, zo’n uitleg stimuleert de intellectuele ontwikkeling van de kinderen. Het in elkaar zetten van de kunstwerken stimuleert natuurlijk de creatieve vermogens van de kinderen. Ook de emotionele ontwikkeling komt aan bod, want ze zijn verschrikkelijk trots dat ze hun insect mogen exposeren en dat is goed voor hun zelfvertrouwen. De oudste kinderen hebben samen insecten gemaakt, wat weer goed is voor hun sociale ontwikkeling. Bij de SKBNM zorgen we er altijd voor dat kinderen wat opsteken van een activiteit, want we willen ze alle mogelijkheden geven om zich in brede zin te ontwikkelen!”


De insectenexpositie is tot 16 juni in de bibliotheek te bewonderen. Kijk op www.skbnm.nl voor meer informatie over BSO ’t Mouwtje.

 

Bijen en Natuurmarkt 2012

Zoals gebruikelijk zal op de derde zaterdag van september de jaarlijkse Bijen en Natuurmarkt gehouden worden. Deze zaterdag valt dit jaar op 15 september.
Het is al weer de 36e markt! Deze keer is het thema:
 
Keert u het tij voor onze bedreigde bij?

Er is de laatste tijd heel veel gepubliceerd over bijensterfte, het verdwijnen van hele volken en over de factoren die een rol daarbij zouden spelen.
Diverse wetenschappers hebben onderzoek gedaan naar de oorzaken en kwamen tot verschillende conclusies; de een noemt de pesticiden als belangrijkste, de ander houdt het op de varroamijt. Er is in bijenland nog volop onderlinge strijd.
Iedereen heeft hierover al volop kunnen lezen.
Zou het niet mogelijk zijn een positieve draai aan deze berichten te geven? Het is tenslotte het jaar van de bij en dat nodigt uit om na te denken over hoe we het tij kunnen keren.
Alle levende wezens hebben gezonde lucht, voeding en een prettige leefomgeving nodig.

Gezonde lucht betekent veel groen, natuurlijke begroeiing, geen gevaarlijke, chemische maar natuurlijke bestrijdingsmiddelen. Dus we gaan weer, zoals voorheen, rondom de akkers allerlei kleurige bloemen laten bloeien. We kopen gezonde groenten en fruit, onbespoten en rijk van smaak.
Gemeenten maken van het openbare groen een paradijs voor onze insecten; sneeuwklokjes- en crocusvelden, fruitbomen (kunnen de kinderen op straat een appeltje plukken), heerlijk geurende lavendelstruiken en andere kruiden in de borders enzovoort.
Alle tuineigenaren kunnen ook hun steentje bijdragen door minder te betegelen en meer bloeiende planten te zetten. In het voorjaar kunnen zij bloemenzaad strooien en genieten van een kleurenpracht daarna.
Onze bijen en alle andere insecten zullen dankbaar zijn, gezond worden en wellicht een zo goed afweersysteem opbouwen dat ze zelf de strijd kunnen aangaan met bedreigingen van buitenaf.
Maak deze goede voornemens voor 2012 en daarna
Wilt u hierover praten met imkers en andere natuurliefhebbers, dan is onze bijen en natuurmarkt 15 september van 10 tot 16 uur in onze bijentuin op de Huizerweg 49H, tussen ‘de Godelinde’ en ‘het Mouwtje,’  de uitgelezen plek daarvoor.

Er zijn behalve bijenproducten allerlei andere interessante artikelen, zoals planten, houten voorwerpen en olie, men kan potten bakken en er wordt met vilt gewerkt. Kinderen kunnen jonge konijntjes en cavia’s vasthouden. 
 
Kortom, een fantastisch uitstapje voor die dag.
 

Back to top